Wij danken het Wellant College Alphen aan den Rijn en de Brandweer Alphen aan den Rijn voor de goede samenwerking tijdens de grootse brand en EHBO Oefening op 23 september 2019!

Allen hartelijk dank namens de EHBO Vereniging Alphen aan den Rijn- Ridderveld

Samenwerking EHBO, vrijwillige brandweer, BHV en LOTUSslachtoffers

 

Voor een hulpverleningsoefening van de EHBO-vereniging Alphen aan den Rijn-Ridderveld werd de medewerking van de vrijwillige brandweer Alphen aan den Rijn en LOTUSslachtoffers gevraagd. De samenwerking met de vrijwillige brandweer kwam snel op gang. Na een aantal malen overleggen, het vinden van een goede locatie, de 10 slachtoffers, het samenstellen van het scenario en de te behandelen letsels, kreeg de oefening al snel vorm.

 

Op maandagavond 23 september had het Wellant College aan de Kalkovenweg om 18.30 uur haar deuren open gezet om alles in gereedheid te brengen. De oefenleiding van de vrijwillige brandweer om de lokalen voor te bereiden, de slachtoffers om zich om te kleden en zichzelf en anderen te grimeren. Ter verduidelijking: de LOTUSslachtoffers grimeerden ook de EHBO-ers die zich als slachtoffer hadden aangemeld. Tijdens de voorbereidingen bleek de hoofd BHV-er van de school i.s.m. een nog snel opgeroepen BHV-er zeer bereidwillig om aan de oefening deel te nemen.

 

Tussen 19.00 en 19.15 uur kwamen de leden van de EHBO-vereniging ter plaatse en werden door de voorzitter van de vereniging opgevangen in de aula. 11 EHBO-ers werd gevraagd tijdens de oefening hulp te verlenen aan de slachtoffers. De overige leden waren tijdens de oefening toeschouwer en gaven na de oefening een reactie op het verloop van de oefening.

 

Om ± 19.30 uur trad alles in werking. Het scenario was dat er tijdens een cursusavond in het laslokaal een explosie plaatsvond tijdens laswerkzaamheden. Er volgde een kortdurende brand. Door de explosie vonden er allerlei ongevallen in het laslokaal, de naastgelegen praktijklokalen, de gang en in het trappenhuis plaats. 6 EHBO-ers en 4 LOTUSslachtoffers beeldden de letsels uit variërend van 1e– en 2e-graads brandwonden op armen en gezicht, diverse snijwonden, wonden door glas in buik, armen, gezicht en in het oog, beenbreuken en een bewusteloos slachtoffer met een vermoedelijk schedelbasisfractuur.

 

De oefenleiding van de vrijwillige brandweerlieden had gezorgd voor de nodige rook en met behulp van lampen een heus brandscenario ingericht. Dat maakte, aangevuld met het doven van de verlichting, de oefening nog reëler.

 

De aanwezige BHV-ers zorgden ervoor dat het gebouw ontruimd werd en dat er gemeld werd. Na de melding kwamen om ± 19.45 uur 12 vrijwillige brandweerlieden in 2 tankautospuiten en een officier van dienst aan op locatie. Zorgvuldig zochten zij hun toegang tot de school. Bij binnenkomst troffen zij hun eerste slachtoffer in de gang bij de printer. Het slachtoffer werd benaderd en zo snel mogelijk naar buiten afgevoerd, alwaar hij werd overgedragen aan de EHBO-ers die daar klaar stonden voor verdere zorg. Alle veiligheidsvoorschriften in acht nemend, werden de lokalen systematisch betreden en doorzocht om de aanwezige slachtoffers te vinden en af te voeren. De mobiele slachtoffers werden onder begeleiding naar buiten gebracht. Een slachtoffer met een beenbreuk werd met behulp van een bureaustoel in veiligheid gebracht. Terwijl een ander slachtoffer met breuken in beide benen, tussen enkele vrijwillige brandweerlieden in naar buiten werd afgevoerd. Het slachtoffer dat te hulp wilde schieten na het horen van de knal en al haastend naar de plaats van het ongeval van de trap gevallen was, kon gelukkig lopend tussen de vrijwillige brandweerlieden naar buiten worden gebracht. Meer moeite kostte het om een bewusteloos slachtoffer uit zijn benarde situatie te halen en in veilige omgeving te brengen. Dit slachtoffer lag in een klein magazijn tussen potten en ander materiaal en met zijn voeten half in een kast. Het veilig stellen van dit slachtoffer was extra lastig, omdat er rekening gehouden moest worden met mogelijk ernstig rug- en/of nekletsel en geen extra letsel aan te brengen. Na de werkplek zo veilig en ruim mogelijk te maken, kon dit slachtoffer eindelijk op een brancard gelegd en naar buiten gebracht worden om daar overgedragen te worden aan de hulpverleners van de EHBO-vereniging.

 

Na de oefening vond er een evaluatie plaats. Er was veel goed gegaan, maar er bleken ook wel leermomenten te zijn. Deze kunnen allemaal meegenomen worden naar een volgende oefening, die er zeker zal komen. De samenwerking tussen alle disciplines is naar ieders tevredenheid verlopen en in de toekomst zeker voor herhaling vatbaar. De school bleek een hele mooie locatie voor deze oefening.

 

Wij bedanken het Wellant College voor het beschikbaar stellen van de locatie en alle deelnemers van de verschillende disciplines: vrijwillige brandweer, BHV, EHBO en LOTUS voor uw/jullie bijdrage en de fijne samenwerking om deze oefenavond tot een geslaagde avond te maken.

Hierbij een aantal foto’s: