Informatie Cursus Gevorderen

Gevorderen cursus 2022-2023

Klik hier voor direct aanmelden voor een cursus

De eerste avond wordt gehouden op donderdag 15 september 2022. De oefenavonden worden gegeven in De Bron, Troubadourweg 2, Alphen a/d Rijn en start om 20:00 uur.
De overige avonden worden gehouden op:

13 oktober;
17 november;
1 december;
12, 19, januari;
9, februari;
16, 30 maart.

Om uw EHBO diploma geldig te houden dient u te laten zien dat u de vaardigheden beheerst. U diploma wordt dan na twee jaar verlengd. Het verlengen gaat automatisch. Het lidmaatschap bedraagt € 30,00 per jaar, dit is inclusief de verlenging en de koffie/thee. Dit bedrag kunt u overmaken op giro: NL95RABO0391699865 t.n.v. Kon. Ned. Ver. EHBO Alphen aan den Rijn Ridderveld. Een verlopen diploma kan niet meer verlengd worden en u moet dan opnieuw een cursus volgen en examen doen.

De reanimatie en AED wordt gegeven op:

29 september;
3 november;
8 december;
23 februari..

U dient 1 van de 4 reanimatie/ AED avonden te volgen. Opgeven kunt u tijdens de oefenavonden. De datum voor de jaarvergadering krijgt u later dit seizoen. Tevens verzoek ik u vriendelijk, indien u geen lid meer wenst te zijn van onze vereniging, dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons mede te delen.

EHBO

OEFENAVONDEN 2022/2023

15-9 Levensreddende handelingen, Rautek, verslikking,
Bewusteloosheid, ernstig bloedverlies, onderkoeling en
Hitteberoerte;
29-9 Reanimatie groep A
13-10 Carrousel
3-11 Reanimatie groep B
17-11 Praktisch oefenen

1-12 Evenementen hulpverlening
8-12 Reanimatie groep C
12-1 Quiz
19-1 Vergiftiging, incl. drugs en drank
9-2 Benadering en omgang met slachtoffer/kinderziektes
23-2 Reanimatie groep D
16-3 EHBO bij kinderen
30-3 inhalen Competenties

ALLES ONDER VOORBEHOUD!